Nabídka ubytovacích služeb Domova mládeže

při Střední zdravotnické škole Mladá Boleslav

Boženy Němcové 482, Mladá Boleslav

 

Domov mládeže při SZŠ má kapacitu 45 lůžek.

Žákyně jsou ubytovány ve 2-4 lůžkových pokojích. Mají zde k dispozici vybavenou kuchyňku, klubovnu, počítače s připojením na internet, posilovnu, tělocvičnu, školní hřiště. Součástí DM je i školní jídelna, stravování zde probíhá formou plné verze.

Pro žákyně jsou zde vytvořeny optimální podmínky pro přípravu na vyučování, sebevzdělávání. Zaměřujeme se i na uspokojování zájmů žákyň, podporujeme jejich zájmové aktivity, snažíme se o plnohodnotné využití jejich volného času.

V tomto školním roce je za ubytování na 2-lůžkovém pokojí měsíční poplatek 950,- Kč, na 3-lůžkovém pokoji 800,- Kč a na 4-lůžkovém pokoji činí poplatek 700,- Kč.

Celodenní stravovací jednotka je ve výši 75,- Kč.

Provoz DM – neděle od 17,00 hod. do pátku 16,00 hod.

 

Bližší informace na tel. č. 326/327209   denně od 13,00 hod.