Informační centrum


Služby informačního centra

Knihovna informačního centra

 • Akvizice (nákup dokumentů)
 • Katalogizace (vstupní zpracování dokumentů)
 • Půjčování (prezenční, absenční)
 • Rešeršní služby z interních i externích zdrojů

Dokumenty školy

 • Volně přístupné dokumenty školy (Školní řád, Klasifikační řád OA, Studijní a zkušební řád VOŠ, Provozní řád, Vnitřní řád JŠ s právem SJZ, Řád knihovny IC, Plán práce, Směrnice k poskytování informací, Vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení, ŠVP OA, ŠVP EL, ŠVP JŠ, akreditace vzdělávacího programu VOŠE) jsou k dispozici v Informačním centru školy.

Informační služby

Poskytování informací:

 • Kulturní informace (Nové knihy, nástěnky, nabídky nakladatelství, vydavatelství a knihkupců ...)
 • Školské informace (Inf. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ...)
 • Regionální informace (Inf. z Magistrátu města Mladá Boleslav, Krajského úřadu Středočeského kraje)
 • Turistické informace (Školní výlety, nabídky cestovních kanceláří a agentur, příjezdy a odjezdy dopravních prostředků ...)

Shromažďování a zpracování informací:
 • Databáze dokumentů v informačním centru (knihy, periodika, tradiční a netradiční speciální dokumenty)
 • Elektronická databáze absolventských prací
 • Archív fotografií
 • Novinové výstřižky (IC monitoruje denní tisk - Boleslavský deník, Učitelské noviny, atd. - a zaznamenává články, ve kterých se píše o OA, VOŠE a JŠ s právem SJZ, MB)
 • Granty a dotace (monitorování a předpříprava projektů)

Doplňkové služby

 • Skenování
 • Vypalování
 • Tisk
 • Kopírování

Propagační a redakční služby

 • Návrh a editace internetových a intranetových stránek školy
 • Výroční zpráva školy (editace), řády a předpisy školy (editace)

Školení a odborné konzultace

 • Informační výchova na SŠ
 • Jak psát absolventskou práci?
 • Elektronické zpracování dokumentů (Word, Excel, Access, PowerPoint, tvorba WWW ...)Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

2018 - říjen
2018 - listopad
2019 - únor
2019 - duben

 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško