Informační centrum


Výtah z Knihovního řádu

1. Uživatelem IC se člověk stává dnem zápisu osobních údajů do souborů centrální databáze studentů, zaměstnanců, cizích půjčovatelů a tříd informačního systému Bakalář pověřeným pracovníkem školy.

2. Maximální počet aktuálních výpůjček je pro studenty, ostatní zaměstnance školy a externí uživatele 10 jednotek, pro pedagogy není omezen.

3. Výpůjční doba dokumentů je pro studenty, ostatní zaměstnance školy a externí uživatele 35 dnů, pro pedagogy 1 období. IC však může požadovat i kratší výpůjční lhůtu případně bezodkladné vrácení díla před uplynutím stanovené doby.

4. Za překročení výpůjční lhůty jsou uživateli účtovány poplatky z prodlení za každý dokument a to 10 Kč za každý započatý týden.

5. Po překročení výpůjční doby je čtenáři zaslána 1. upomínka na jeho e-mailovou adresu. Další upomínka je zaslána na náklady čtenáře po uplynutí 3 měsíců od do-by uskutečnitelného plnění závazku a to na adresu jeho trvalého bydliště. Poplatek za poštovní výdaje činí 10 Kč.

6. Pokud je dokument vypůjčen, má uživatel možnost si jej rezervovat. Po oznámení možnosti jeho vyzvednutí (e-mailem) je čtenář povinen učinit tak nejpozději do 5 pracovních dnů.

7. Čtenář je povinen IC oznámit poškození nebo ztrátu dokumentu a do stanovené-ho termínu nahradit škodu. IC je oprávněno požadovat náhradu škody:

a) uvedením dokumentu do původního stavu,
b) zajištěním náhradního identického dokumentu,
c) kopií dokumentu zhotovenou na vlastní náklady.

IC je oprávněno si připočíst poplatek za vyřazení ztraceného dokumentu a knihov-nické zpracování nového dokumentu, který činí 80 Kč.

Kompletní knihovní řád je k nahlédnutí u výpůjčního pultu.
Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

2018 - říjen
2018 - listopad
2019 - únor
2019 - duben

 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško