3.C – exkurze

V úterý 27. září 2022 se třída 3.C2 zúčastnila exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Prvním bodem návštěvy bylo infocentrum, kde studenti zhlédli krátký film o fungování PS a legislativním systému v ČR. Poté jsme se přesunuli po bezpečnostní kontrole na galerii Poslanecké sněmovny, kde právě probíhala 35. schůze PS. Pro studenty to byl jistě zajímavý zážitek, viděli poslance přímo v akci.

Ing. Denisa Legnerová Jandová