2.A – návštěva ekocentra

Studenti třídy 2.A  navštívili 22. 11. 2022 areál Ekocentra Zahrada. Zde si rozšířili znalosti z botaniky i zoologie.

Mgr. Iva Kašová