Přijímací řízení

Ukázky přijímacích testů z matematiky a českého jazyka dne 14. 2. 2023 (14:15 – 15:15 matematika, 15:30 – 16:30 český jazyk). V případě zájmu je třeba se přihlásit do 9. 2. 2023 e-mailem na adrese info@oamb.cz nebo telefonicky na č. 326 718 060.

 

Přihlášky lze podat (do 1. 3. 2023)

  • osobně na sekretariátu školy (1. patro, č. 24)

pondělí až čtvrtek                                            8:00 – 11:00 h; 12:00 – 15:30 h
pátek                                                                8:00 – 11:00 h; 12:00 – 13:00 h
v době jarních prázdnin 27. 2. – 1. 3. 2023     8:00 – 11:00 h; 12:00 – 14:00 h

  • poštou (nejlépe doporučeně)
  • datovou schránkou

Kritéria přo přijetí do 1. ročníku

Charakteristika školy

Charakteritika oboru OA

Charakteristika oboru EL

Prezentace školy