Konverzační soutěž v AJ

Ve druhém únorovém týdnu se na naší škole konala tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Těší nás, že se setkala s velkou odezvou studentů. Úroveň znalostí a dovedností byla jako obvykle velmi vysoká. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům – Kristýně Kyselové (2.A), která se již podruhé umístila na prvním místě, na druhém místě byl Josef Hruška (3.A) a na třetím Kateřina Čubanová (1.B).

Our school’s yearly English competition was held this month on Thursday the 16th. This year the interest shown in the competition was very high, and a large number of students participated in the event. The level of English this year was, once again, on a very high level with only 10 finalists reaching the final round. Congratulations to the students who were awarded the first, second, and third places: Kristýna Kyselová, Josef Hruška, and Kateřina Čubanová, respectively. The English teachers wish to thank you all for participating in the event, and we look forward to seeing you again in next year’s event. 

Iveta Francová, Rory Brierley