Pozvánky k přijímacímu řízení

Pozvánky budou odeslány poštou (případně datovou schránkou) dne 20. 3. 2023.