Obědy na SPŠ a na Karmeli

Dne 27. 11. 2023 nebudou na SPŠ vydávány obědy z důvodu stávky.

Ze stejného důvodu nebude vydávat obědy ani jídelna ANJA (Na Karmeli).