2.A1 – Exkurze

Středa byl pro 2.A den ve znamení exkurzí. Skupina 2.A1 si jako svůj cíl zvolila Vyšehrad. Společně jsme prošli celý areál tohoto historického hradiště a pevnosti. Každý student si připravil krátký příspěvek o osobnosti, která je pohřbena na Vyšehradském hřbitově. Viděli jsme hroby Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové, Josefa Bicana, Milady Horákové a mnohé další. I přes chladné počasí jsme si tento den užili:-).

Mgr. Blanka Pešánová

Přednáška o finanční gramotnosti

Dne 25. dubna 2023 jsme měli tu čest přivítat na půdě naší školy děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha, pana prof. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D., který k nám zavítal přednášet na téma finanční gramotnosti. Na příkladě fiktivního Pepy z Litvínova ukázal, jaké důsledky může mít finanční negramotnost. Studenti si osvěžili pojmy a výpočty z oblasti ekonomiky, finanční matematiky, či mzdové statistiky. Zájem o přednášku byl opravdu veliký a věříme, že k nám pan děkan nepřijel naposledy.

Ing. Denisa Legnerová Jandová

 

Krajské kolo konverzační soutěže v AJ

V dubnu se naše studentka Kristýna Kyselová z 2.A zúčastnila krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. V konkurenci nejlepších z celého Středočeského kraje se Kristýna umístila na skvělém druhém místě. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Iveta Francová

Přihlášky na státní jazykové zkoušky

Přihlašování na státní jazykové zkoušky základní z anglického jazyka bylo uzavřeno.

Písemná část zkoušek proběhne v pátek 12. 5. 2023 od 13:30.

Platbu za konání SJZ uhradí přihlášení uchazeči do 30. 4. 2023.

Podrobnější informace o SJZ viz sekce Jazyková škola.

Přednáška o enegetické soustavě v ČR

Ve středu 29. 3. 2023 jsme měli možnost přivítat na naší škole Ing. Patrika Šimůnka, který se mimo jiné věnuje pod záštitou ČEPS přednáškám na téma energetická gramotnost pro základní a střední školy. Pozvala jsem ho do třídy 3.C2 v rámci předmětu Ekonomický seminář.

Přednáška byla velmi poutavá a během 90 minut se studenti dozvěděli více o energetické soustavě v ČR; o fungování energetické burzy v Lipsku; o tom, z čeho se skládá cena elektřiny; co je to black out a zda nám výhledově hrozí a další zajímavosti z tohoto oboru.

Nejen, že přednáška odborníka z praxe skvěle doplní a oživí tradiční studium, ale tématika energetiky je v poslední době velmi aktuální téma, které se dotýká každého z nás.

Ing. Denisa Legnerová Jandová

Okresní a krajské kolo recitační soutěže

Velkého úspěchu dosáhla studentka 4.C Lucie Schönová v recitační soutěži. Po vítězství ve školním kole zvítězila i v kole okresním, které pořádalo mladoboleslavské gymnázium, a postoupila do kola krajského konaného 18. 3. 2023 v Kutné Hoře. Zde za svůj výkon obdržela čestné uznání.

Blahopřejeme.

Mgr. Dana Musilová

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

Ve středu 15. 3. 2023 se dva studenti naší školy zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, kam postoupili z kola školního. Ve velké konkurenci obstáli a obsadili krásná přední místa – Kristýna Kyselová (2.A) zvítězila absolutně (tedy i v porovnání s gymnázii) a postupuje tak do krajského kola, Josef Hruška obsadil druhé místo.

Oběma moc gratulujeme!

Mgr. Vladimíra Kasalová