1. ročník VOŠE

 

 

Podmínky zápočtového testu z PRA ze dne 13. 5. 2010 splnily tyto studentky:

 

Bousková

Čechová

Knéslová

Laubová

Loušová

Neprašová

Rakoušová

Richtrová

Sodomková

Šulcová

Babcová

Diblíčková

Horynová

Kolková

 

 

 

Mladá Boleslav 14. 5. 2010                                       Ing. Urbanová