Výsledky testů z FIŘ třídy 3.VD

 

Splněno:

 

Hradiská

Šafaříková

Špačková

Hercíková

Hančová

Šmolka

 

 

Nesplněno:

 

Košlerová

Justová