ENGLISH CREDIT TEST – RESULTS – 1.FB

 

Mačniaková  93%

Ryšánková    90%

Pekař             86%

Šináglová      80%

Ratajová        84%

Pokorný         77%

Havelková     74%

Mašková        69%

Nováková      69%

Šulcová          67%

Štefáčková     66%

Žvaková         65%

Šolcová          64%

Velíšková       57%

Průšková        55%

Víšová            52%

Boučková       48%

Najmanová     47%

Dubayová       45%

Reváková        36%

Kohnhauser       0%

 

Opravný zápočtový test lze napsat po doplnění všech potřebných znalostí

8.1.2007 ve 12,00

Jiný vhodný termín po osobní konzultaci!

Mgr.V.Šulcová