EKONOMIKA – 1. ročník DS     -    Zápočtový test Makroekonomie 2

 

Test byl celkem na 24 bodů – ke splnění bylo potřeba alespoň 12 bodů

Celkem splnilo 12  posluchačů,  1 uvedené hranice bodů nedosáhla.

 

Posluchači, kteří test splnili:

 

Brinkeová Markéta, Petružálková Šárka, Vopařilová Helena, Koudelová Eva, 

Dostálová Pavlína, Bernardová Věra, Koťátková Petra, Skramuská Jana,

Čemusová Michaela, Rambousková Renata, Petružálek Petr, Skramuský Karel

 

Přesný počet bodů si můžete zjistit mailovým dotazem vyučujícího nebo na příští vyučovací hodině.

 

Opravný a náhradní termín

Středa 12.5. 2010 na poslední vyučovací hodině .

Je možno psát 1. nebo 2. test tohoto semestru – ale pouze jeden test.

 

Další  termíny na opravu ve zkouškovém období v termínu, kdy bude řádný termín pro zkoušení   ( půl hodiny před začátkem zkoušky).  Platí i pro vyhlášený předtermín.

 

Ing. Milan Žďánský, kabinet č. 90