NÁŠ KRAJ

Umělecká soutěž pro žáky a studenty Středočeského kraje

 

Soutěž vyhlašuje Středočeský kraj  pro žáky a studenty, mající na jeho území svou školu nebo trvalé bydliště.

Soutěžit se bude v těchto oborech:

-         kresba, malba, počítačová grafika (výtvarné dílo dvojrozměrné)

-         fotografie (barevná nebo černobílá)

-         literární příspěvek (libovolný žánr, např. povídka, úvaha, dopis, báseň apod. maximálně do pěti stran textu formátu A4)

 

Soutěžící budou zařazeni do tří věkových kategorií:

-         1. stupeň základních škol (s ohledem na náročnost zadání doporučujeme účast dětí až od 3. třídy)

-         2. stupeň základních škol, případně stejná věková kategorie na víceletých gymnáziích

-         studenti středních škol a učilišť.

Účastník může v každém oboru soutěžit pouze jedním dílem, které zpracuje do 30.dubna a odešle nejpozději 3. května 2010.

Hlavní téma:

NÁŠ KRAJ

Zaměření:

 1/ Život v našem kraji 

(lidé, mezilidské vztahy, život v rodině, ve škole, ve sportovním oddíle, s přáteli, apod.)

 2/ Krásy našeho kraje

(Příroda, kulturní památky, oblíbená místa apod.)

 

Soutěžní příspěvek je nutné zpracovat do 30. dubna a odeslat nejpozději 3. května 2010.

Literární příspěvky, fotografie a výtvarná díla vytvořená počítačovou grafikou se budou odesílat mailem na adresu: info@souteznaskraj.cz

Výtvarné příspěvky budou dobře zabalené (např. srolované v tubusu) odeslány poštou na adresu: VR atelier, Bukovinská  96,  190 17 Praha  9 - Vinoř

Doporučujeme formát A3. Největší přípustný formát je A2. 

Pokud bude mít škola zájem, může po dohodě s organizátorem soustředit výtvarné příspěvky a objednat jejich hromadný odvoz.

 

Vyhodnocení proběhne v průběhu měsíce května. Následně se uskuteční vyhlášení vítězů.

O výstavách a termínech předávání cen budou soutěžící informováni mailem.

Nejzdařilejší díla postoupí do finále (v každém oboru i věkové kategorii se bude vždy jednat o maximálně 50 soutěžních příspěvků).

Z nich bude komisí sestavenou z odborníků a zástupců pořadatele vyhodnoceno vždy deset nejlepších. U těch pak komise stanoví konečné pořadí.

Autoři těchto příspěvků budou odměněni cenami. Vítěz každé věkové kategorie v každém oboru získá notebook, druhý v pořadí kvalitní mobilní telefon, ostatní pak obdrží další hodnotné ceny.

Ceny jim na slavnostním shromáždění předá pan hejtman MUDr. David Rath.

První tři obdrží mimo cen i diplom.

Finálová díla budou zveřejněna na webových stránkách www.souteznaskraj.cz.

Z výtvarných prací a fotografií budou uspořádány výstavy, na které budou všichni soutěžící pozváni.

Nejlepší literární příspěvky,fotografie a naskenované výtvarné příspěvky budou vydány na CDR.

Nejlepší literární příspěvky budou zařazeny do sborníku, který bude vydán knižně na podzim tohoto roku.

Vyřazena budou díla  v rozporu  s  právními zákony ČR a běžnými  etickými kritérii.

Příspěvky se autorům nevrací. Nejlepší z nich budou využity v rámci prezentace soutěže, aniž by autorům vznikl nárok na autorský honorář.

Autoři odesláním svého příspěvku projevují souhlas s pravidly soutěže.

Ke každému dílu musí být přiloženo :

Jméno autora

Název díla (případně s komentářem či vysvětlující poznámkou)

Třída

Název školy

Kontakt /e-mailová adresa, telefon, poštovní adresa)

 

Bližší podrobnosti a aktuální informace najdete webových stránkách www.kr-stredocesky.cz.

Dotazy k soutěži můžete v případě nejasností zasílat na e-mailovou adresu info@souteznaskraj.cz

Tato adresa slouží i ke komunikaci pro školy či soutěžícího s organizátorem soutěže.