Výsledky 1. zápočtového testu z účetnictví třídy 1.VD

 

Nesplnili:

 

Tříška

Skramuský

Novotný

Koudelová

Skramuská

Rambousková

 

 

15.4.2010                                                                 Ing. I. Žďánská