OA a VOŠE Mladá Boleslav Školní rok 2007/2008
Studijní obor - EKONOMICKÉ  LYCEUM
SEZNAM  učebnic  potřebných  pro 1. ročník - základní učebnice
Předmět Učebnice   Autor * Vydal Cena ** Způsob
             
ČJL Český jazyk pro 1. roč. SOŠ - mluvnice Čechová SPN 97 škola, burza
Literatura - přehled SŠ učiva (1. - 4.roč.) !!! kolektiv Vyuka.cz, Třebíč 169 škola, indiv
Obsahy a rozbory děl k literatuře !!! kolektiv Vyuka.cz, Třebíč 169 škola, indiv
Čítanka 1 !!! Slanař Vyuka.cz, Třebíč 129 škola, indiv
             
ANJ TIME TO TALK  1 nebo 2 POLYGLOT 258 škola, indiv
začátečníci určitě 1. díl
pokročilejší podle pokynů vyučujícího v září 1. nebo 2. díl 268
             
NEJ DIREKT 1 - pro střední školy !!! kolektiv Klett, Praha 290 škola, indiv
( učebnice a pracovní sešit s CD)
             
SPA Učebnice současné španělštiny - 1.díl !!! Macíková Computer Press 350 škola
( úplně nová učebnice ) Mlýnková
             
DEJ Dějepis pro gymnázia a SŠ 1. a 2. díl Čornej SPN 149 škola, indiv
          145  
ZEM Zeměpis
a) Regionální aspekty svět. hosp. Baar NČGS zajistí
b) Globální geog. aspekty svět. hosp. Baar NČGS přímo
Atlas TERRA vyučující
Atlasy pro domácí přípravu doporučí vyučující ma začátku září    v září
             
MAT Matematika pro gymnázia - Rovnice a Boček a kol. Prometheus 88 škola, burza
nerovnice
Matematika pro gymnázia - Základní Bušek a kol. Prometheus 86 škola, burza
poznatky z matematiky
Matematika pro gymnázia - Funkce Odvárko Prometheus 82 škola, burza
Sbírka úloh z matematiky pro SŠ, SOU a Hudcová Prometheus 176 škola
nástavbové studium
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ Prometheus 135 škola, burza
             
FYZ Fyzika pro SŠ - 1 Lepil a kol. Prometheus 104 škola, burza
             
CHE Chemie 1 pro gymnázia Flemr a Dušek SPN 135 škola, burza
( obecná a anorganická )
             
BIO Biologie pro gymnázia Jelínek a  nakladatelství 420 burza, škola
Licháček Olomouc
             
EKO Ekonomika 1 pro OA a SOŠ  Klínský Fortuna 135 škola, burza
Ekonomika 2 pro OA a SOŠ  Klínský Fortuna 135 škola, burza
             
IKT S počítačem nejen k maturitě 1.díl  Navrátil Computer Media 159 škola, indiv
( 5. vydání, případně nové 6. vydání )
             
PEKO Písemná a elektronická komunikace 1 Kroužek Fortuna 135 škola, burza
             
**  Ceny platné v současné době, aktualizované v září 2007 - tučně zdražení nebo nové učebnice
!!! - nová učebnice, NEKUPOVAT od starších ročníků !!!