OA Mladá Boleslav Školní rok 2007/2008
Studijní obor - OBCHODNÍ  AKADEMIE
SEZNAM  učebnic  potřebných  pro 1. ročník - základní učebnice
Předmět Učebnice   Autor * Vydal   Způsob
             
ČJL Český jazyk pro 1. roč. SOŠ - mluvnice Čechová SPN 97 škola, burza
Literatura - přehled SŠ učiva (1. - 4.roč.) !!! kolektiv Vyuka.cz, Třebíč 169 škola, indiv
Obsahy a rozbory děl k literatuře !!! kolektiv Vyuka.cz, Třebíč 169 škola, indiv
Čítanka 1 !!! Slanař Vyuka.cz, Třebíč 129 škola, indiv
             
ANJ TIME TO TALK 1 nebo 2 POLYGLOT 258 škola, indiv
začátečníci určitě 1. díl
pokročilejší podle pokynů vyučujícího v září 1. nebo 2. díl 268
             
NEJ DIREKT 1 - pro střední školy !!! kolektiv Klett, Praha 290 škola, indiv
( učebnice a pracovní sešit s CD)
             
SPA vyjde nová učebnice - upřesní vyučující v září po zahájení výuky
             
DEJ Dějepis pro SOŠ kolektiv SPN 169 škola, burza
             
HOZ Hospodářský zeměpis 
a) Regionální aspekty svět. hosp. Baar NČGS zajistí
b) Globální geog. aspekty svět. hosp. Baar NČGS přímo
Atlas TERRA vyučující
Atlasy pro domácí přípravu doporučí vyučující ma začátku září    v září
             
MAT Matematika pro netechnické obory SOŠ 1 Calda Prometheus 90 škola, burza
Matematika pro netechnické obory SOŠ 2 Calda Prometheus 90 škola, burza
Sbírka úloh z matematiky pro SŠ, SOU a Hudcová Prometheus 176 škola
nástavbové studium
 Nepovinně - Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ 135 škola, burza
             
OBN Odmaturuj! ze společenských věd !!! kolektiv Didaktis Brno 159 škola, burza
             
ZBO Zbožíznalství 1 Cvrček Fortuna 115 škola, burza
             
EKO Ekonomika 1 pro OA a SOŠ  Klínský Fortuna 135 škola, burza
Ekonomika 2 pro OA a SOŠ  Klínský Fortuna 135 škola, burza
             
INT S počítačem nejen k maturitě 1.díl  !!! Navrátil Computer Media 159 škola, indiv
( 5. vydání, případně nové 6. vydání )
             
PEKO Písemná a elektronická komunikace 1 Kroužek Fortuna 135 škola, burza
             
**  Ceny platné v současné době, aktualizované v září 2007 - tučně zdražení nebo nové učebnice
!!! - nová učebnice, NEKUPOVAT od starších ročníků !!!