Státní zkoušky ze zpracování textů na PC 20. prosince 2005

 

Státní zkoušky se zúčastnilo 13 studentů naší školy ze 2., 3. a 4. ročníků. Zkoušel zkušební komisař Ing. Petr Hais z Prahy. 3 studentky získaly prospěch výborný – Jarmila Kubelková a Petra Kubínová ze 3. C a Simona Nováková ze 3. D, 5 studentek prospělo velmi dobře, 4 dobře  a 1 neprospěla.