Aktuality


Otevřené kurzy AJ 2018/19

Na kurzy je ještě možné se hlásit.

Ceny a platby


Informace pro uchazeče OA a EL

Ukázky přijímacích testů


Do 29. 10. 2018
podávejte přihlášky
do vyššího ročníku
v denní formě studia.


1. ročník programu Finanční řízení se z důvodu nízkého počtu přihlášených uchazečů
ve šk. roce 2018/19 NEOTVÍRÁ


Kritéria pro 3. kolo

Přihláška ke studiu na VOŠ

Výsledková listina - denní forma, 3. kolo


Mgr. Petra Valentová

Konzultační hodiny
út 8 - 14 h
st 8 - 12 h

Možnost objednat se na
valentova@oamb.cz


Informace pro žáky k MZ 2018/19


Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 - "zkouška z cizího jazyka pro úředníky" - anglický i německý jazyk
 

Zájezd do Itálie (Florencie a Řím)

 

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019

Od 1. 1. 2018 je OA, VOŠE a JŠ s právem SJZ Mladá Boleslav zapojena do projektu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I - Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019".
Tento dvouletý projekt je spolufinancován z ESF (EU) a ze státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podpora možností personálního posílení o školního psychologa. Dále je podporována spolupráce školy a zaměstnavatelů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem na obchodní akademii v Mladé Boleslavi.
Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško

Zrnková káva, mletá káva - skutecná káva z Vietnamu