Aktuality


Obor Obchodní akademie - 3. kolo přij. řízení

Přihlášky do 29. 5. 2019

Vyhlášení 3. kola
Kritéria pro 3. kolo

Výsledková listina 1. k. - ekonomické lyceum

Výsledková listina po náhradním termínu - obchodní akademie

Výsledková listina 2. k. - obchodní akademie


Do 31. 5. 2019
podávejte přihlášky
do 1. roč. denního studia programu Finanční řízení.


Kritéria pro 1. kolo

Přihláška na VOŠ


Otevřené kurzy AJ 2018/19

Na kurzy je ještě možné se hlásit.

Ceny a platby


Mgr. Petra Valentová

Konzultační hodiny
út 8 - 14 h
st 8 - 12 h

Možnost objednat se na
valentova@oamb.cz


Informace pro žáky k MZ 2018/19


Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 - "zkouška z cizího jazyka pro úředníky" - anglický i německý jazyk
 

Archiv aktualit


16/08/2006 Rozvrhy učitelů
Rozvrhy učitelů jsou na INTRANETU (www.oamb.cz/intranet) v sekci Ostatní / Rozvrhy.
 
14/08/2006 Seznam děl české a světové literatury
Na stránkách předmětové komise společenskovědné (OBCHODNÍ AKADEMIE - Předmětové komise / Společenskovědná) je seznam děl české a světové literatury k výběru pro ústní maturitní zkou�ku z českého jazyka ve �kolním roce 2007/2008 (tzv. kánon titulů).
 
23/06/2006 Informace o FCE
Jazyková �kola nabízí přípravu na jednu z nejroz�ířeněj�ích zkou�ek Cambridge ESOL.
Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vy�aduje znalosti v�ech jazykových schopností. FCE je �iroce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. pro pracovníky v klientských slu�bách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických �kolách a dal�ích institucích. Tato zkou�ka se obvykle podstupuje po 500 a� 600 hodinách výuky.
Obsah zkou�ky: 1. čtení (1 hodina a 15 minut), 2. psaní (1 hodina a 30 minut), 3. pou�ití angličtiny (1 hodina a 15 minut), 4. poslech (přibli�ně 40 minut), 5. mluvení (přibli�ně 14 minut). Více informací na tel. 326 718 070 (pí Martincová).
 
22/06/2006 Zápis z Rady rodičů
Do sekce RADA RODIČŮ -Informace / Veřejné zápisy z RR byl přidán zápis ze dne 15. 6. 2006.
 
21/06/2006 Výsledky¨přijímacích zkou�ek VOŠ a JPJPK
Výsledky přijímacích zkou�ek na VYŠŠí odbornou �kolu nalezente v sekci VYŠŠí odborná �kola -> výsledky zkou�ek, nebo pod tímto odkazem.

Výsledky přijímacích zkou�ek do jednoletých pomaturitních jazykových kurzů nalezente v sekci Jazyková �kola -> výsledky zkou�ek, nebo pod tímto odkazem.
 
16/06/2006 Provoz informačního centra
V úterý 20. 6. a ve středu 21. 6. bude informační centrum �koly zavřeno.
M. Mulač
 
15/06/2006 Výsledky opravného zápočtového testu
Výsledky opravného zápočtového testu z ekonomiky třídy 1.VF.
 
14/06/2006 Fotogalerie
Do sekce Obchodní akademie -> Fotogalerie byly doplněny 2 nové fotogalerie, jedna přiná�í pár snímků z posledního zvonění a dal�í fotografie pedagogického sboru a tříd v aktuálním �kolním roce.
 

Stránka Stránka
 První  Předchozí  Stránka č. 276 z 305 stránek celkem Další  Poslední 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276][277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305]Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

2018 - říjen
2018 - listopad
2019 - únor
2019 - duben

 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško