Aktuality


Informace pro žáky 1. r. ve šk. roce 2019/2020

(rozdělení do tříd, přehled učebnic, info o adaptačním kurzu)


Nabízené kurzy 2019/20

Přihláška do kurzu

Ceny a platby


Úřední hodiny o hlavních prázdninách:

Po 9 – 12 h
St 9 – 12 h
Čt 9 – 12 h1. ročník FIŘ se z důvodu nízkého počtu přihlášených uchazečů
ve šk. roce 2019/20 NEOTVÍRÁMgr. Petra Valentová

Konzultační hodiny
út 8 - 14 h
st 8 - 12 h

Možnost objednat se na
valentova@oamb.cz


Informace pro žáky k MZ 2018/19


Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 - "zkouška z cizího jazyka pro úředníky" - anglický i německý jazyk
 

Archiv aktualit


19/12/2005 Výsledky silového čtyřboje
Výsledky �kolního kola silového čtyřboje z 15. 12. jsou na stránkách předmětové komise tělesné výchovy (OBCHODNÍ AKADEMIE - Předmětové komise / Tělesné výchovy).
 
14/12/2005 !! SYSTÉM ZKOU�EK - UPOZORNĚNÍ !!
Vzhledem k chybě systému zkou�ek, která způsobovala hromadné odhla�ování studentů, prosíme v�echny studenty VOŠE, aby si zkontrolovali, zda jsou řádně přihlá�ení či odhlá�ení. Pokud při obnově dat do�lo k jejich opětovnému přihlá�ení, je mo�né se nyní bezpečně odhlásit, ani� by propadal termín.
 
14/12/2005 Ře�ení opakování
Ře�ení souhrnného opakování DHM a DNM pro 1. ročník dálkového studia VOŠE je na stránkách předmětové komise účetnictví (VYŠŠÍ ODDORNÁ �KOLA - Předmětové komise / Účetnictví).
 
13/12/2005 Schéma procesorů
Schéma procesorů pro 1. ročníky VOŠE jsou v sekci VYŠŠÍ ODBORNÁ �KOLA - Předmětové komise / Informačních technologií.
 
12/12/2005 Přehled sportovních akcí
Přehled sportovních akcí, kterých se v leto�ním �kolním roce zúčastnili studenti na�í �koly jsou v sekci OBCHODNÍ AKADEMIE - Předmětové komise / Tělesné výchovy.
 
12/12/2005 Ukázky přijímacích zkou�ek
Ukázky z přijímacích zkou�ek z matematiky na V�E (včetně ře�ení) jsou v sekci OBCHODNÍ AKADEMIE - Předmětové komise / Přírodovědná.
 
12/12/2005 ECDL aktualita
Na pátek 16. prosince 2005 (od 14,00 hodin) jsou přihlá�eni zájemci.

Termín je tedy vyhlá�en jako oficiální a testování se určitě uskuteční (max. 4 moduly).

Uzávěrka přihlá�ek na tento termín je ve středu 14.12. 2005.

Přihlásit se mů�ete na sekretariátu �koly.

Termíny na leden a únor 2006 budou vyhlá�eny je�tě tento týden.
 
08/12/2005 VOŠE zkou�ky
Systém přihla�ování ke zkou�kám VOŠE je v provozu. Pro přihla�ování pou�ívejte stejný login a heslo jako do sítě Novell.

V případě problémů kontaktujte Martina Me�ka (326 718 079, mesko@oamb.cz) nebo Michala Mulače (326 718 055, mulac@oamb.cz).

Přejeme hodně �těstí u zkou�ek.
 

Stránka Stránka
 První  Předchozí  Stránka č. 290 z 306 stránek celkem Další  Poslední 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290][291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306]Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

2018 - říjen
2018 - listopad
2019 - únor
2019 - duben

 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško