Jazyková škola


Jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka

Kurz s maximálním počtem 18 posluchačů, denní výuka (20 h týdně), možnost konat státní jazykovou zkoušku. Kurz je určen především pro absolventy středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v daném školním roce.

Podmínky přijetí a přijímací řízení

Kritéria pro přijímání studentů do Jednoletého pomaturitního jazykového kurzu - anglický jazyk (1. kolo) (pdf, 89 kb)

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 nejsou přijímací zkoušky. Ke studiu se přijímají uchazeči, kteří získali (nebo v probíhajícím školním roce získají) střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč o studium do stanoveného termínu dodá:

 1. Přihlášku
 2. Přihláška k dennnímu pomaturitnímu studiu absolventů středních škol (doc, 77 kB)
  Příhláška bude obsahovat:

  • známky z posledních dvou let studia (většinou tedy 1. pololetí 3. ročníku, 2. polotetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku)
  Nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 3. Kopie vysvědčení
 4. Jedná se o kopie vysvědčení z posledních dvou let studia na střední škole. V případě, že uchazeč již maturoval, dodá i kopii maturitního vysvědčení.
  Kopie NEMUSÍ být notářský ověřené.

 5. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení 200,- Kč
 6. Dokladem se rozumí kopie výpisu z účtu, pokladního dokladu (vydává hospodářka při platbě v hotovosti), ústřižek složenky.
  Poplatek za přijací řízení hraďte na účet č. 19-5780530207/0100, specifický symbol "4", poznámka "PŘÍJMENÍ a JPJK" (např. Nováková JPJK), nebo hotově u hospodářky školy (1. patro, chodba A, dveře č. 20) v níže uvedené pracovní době.

POKUD JEDEN Z TĚCHTO BODŮ NEBUDE SPLNĚN, BUDE VÁM PŘIHLÁŠKA VRÁCENA.

Termíny podání přihlášek

Přihlášky se podávají:
I. kolo do 31. května 2013 (přijímací řízení: 17. června 2013)
II. kolo do 9. srpna 2013 (přijímací řízení: 20. srpna 2013)

Školné

Cena školného ve školním roce 2013/2014 činí Kč 24 000,-- (splatné ve dvou splátkách - září a únor).

Školné můžete uhradit na účet č. 19-5780530207/0100, specifický symbol "4", poznámka "PŘÍJMENÍ a JPJK", resp. hotově u hospodářky školy (1. patro, chodba A, dveře č. 20) v uvedené pracovní době:
Po 7:30 - 11:30   12:00 - 16:00
Út 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00
St 7:30 - 11:30   12:00 - 16:00
Čt 7:30 - 11:30   12:00 - 15:00
7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško

Zrnková káva, mletá káva - skutecná káva z Vietnamu