Obchodní akademie


Maturita 2017/2018

Aktuální informace na stránkách www.novamaturita.cz


Obor obchodní akademie

Maturitní zkouška bude probíhat v souladu s platnou legislativou.

Společná část

2 povinné předměty - český jazyk (seznam děl české a světové literatury k výběru pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka) a cizí jazyk (anglický, německý, ruský) nebo matematika - v jedné úrovni obtížnosti
max. 2 nepovinné předměty

Profilová část

Ekonomika - ústní zkouška
Účetnictví - ústní zkouška
Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná práce

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky z ekonomiky a účetnictví, skládají praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů formou písemné práce v rozsahu 5ti hodin (šedesátiminutových)

V rámci profilové části maturitní zkoušky mohou žáci konat max. 2 nepovinné zkoušky z:
Informační technologie - ústní zkouška
Matematika - ústní zkouška
Anglický jazyk - ústní zkouška
Německý jazyk - ústní zkouška
Španělský jazyk - ústní zkouška
Ruský jazyk - ústní zkouška


Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

aktualizováno 3. 11. 2017

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části školní rok 2017/2018
obor obchodní akademie 63-41-M/02

Obor ekonomické lyceum

Maturitní zkouška bude probíhat v souladu s platnou legislativou.

Společná část

2 povinné předměty - český jazyk (seznam děl české a světové literatury k výběru pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka) a cizí jazyk (anglický, německý, ruský) nebo matematika - v jedné úrovni obtížnosti
max. 2 nepovinné předměty

Profilová část

Ekonomika - ústní zkouška

Ústní zkouška z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy -
Dějepis,
Matematika*,
Německý jazyk*,
Španělský jazyk*,
Anglický jazyk*,
Ruský jazyk*,
Povinná zkouška z cizího jazyka v profilové části může být nahrazena výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doloženým jazykovým certifikátem.
Informační a komunikační technologie,
Účetnictví,
Základy společenských věd
(* pokud nebylo zvoleno v rámci společné části)

Praktická zkouška z odborných předmětů - písemná práce z ekonomiky a účetnictví nebo ze základů společenských věd

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci ekonomického zaměření konat ústní maturitní zkoušku z ekonomiky, ústní zkoušku z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy; žáci též konají praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů v rozsahu 4 hodin (šedesátiminutových)

V rámci profilové části maturitní zkoušky mohou žáci konat nepovinnou zkoušku z informačních a komunikačních technologií, matematiky a cizího jazyka, a to za předpokladu, že předmět nezvolili v rámci volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky. (max. 2 zkoušky)

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

aktualizováno 3. 11. 2017

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části školní rok 2017/2018
obor ekonomické lyceum 78-42-M/02
Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

ICT plán 2017/2018
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško

Zrnková káva, mletá káva - skutecná káva z Vietnamu