Obchodní akademie


Projekt Zmizelí sousedé

Naše studentka Lenka Nová se v letech 2005 - 2007 účastnila projektu Zmizelí sousedé, jenž je organizován Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze s cílem přiblížit veřejnosti, a zejména mladým lidem, konkrétní osudy obětí holokaustu. Lenka ve své činnosti narazila na dramatický počátek životní cesty pana Otto Seidlera, dávného studenta naší školy.

Otto Seidler se narodil roku 1930. Je jedináček. Jako dítě nejdříve chodil do mateřské školky (dnes jesle vedle Benešovy ZŠ).(Foto ze školky - O. Seidler je druhý zleva ve druhé řadě zezdola)

A poté do Benešovy obecné školy (1936-1940). Chodil i na hodiny náboženství do židovské školy a účinkoval i ve školním divadle.(Foto ze školy - Seidler sedí napravo od učitelky)

Po okupaci byla pro židovské děti zakázána školní docházka. Pan Seidler měl vychozené pouze čtyři třídy. Následně se zhoršily poměry mezi lidmi a Židé museli nosit žlutou Davidovu hvězdu. Stále přibývalo kolaborantů. V roce 1940 došlo k izolaci židovské populace v kasárnách na mladoboleslavském hradě. Židé museli odevzdat veškerý majetek. Podmínky na hradě byly katastrofální - nebyla zavedena voda ani elektrický proud. Na hradě bylo asi 1000 lidí.(Foto z období izolace na hradě)(Foto z období izolace na hradě - Otto Seidler druhý zleva na lavičce)

Roku 1943 začaly transporty do Terezína. Maximální váha zavazadla byla 50 kg na osobu. Téměř nikdo takovou váhu nedokázal unést, proto se brala zavazadla s váhou kolem 30 kg. V lednu toho roku odjel do Terezína i Otto s matkou (o otce přišel už na hradě). Aby ukázali "normální život v ghettu," byli nacisté nuceni přesunout z Terezína 50 tisíc lidí, protože kapacita tábora byla silně překročena. Transporty směřovaly do Osvětimi. Cesta trvala 36 hodin, v uzavřených dobytčácích. V jednom z nich byl i Otto s matkou. V Osvětimi Seidler viděl Dr. Josefa Mengeleho, jak třídí lidi. Nejznámější část Osvětimi, Osvětim - Březinka, tvořilo několik baráků - dříve maštale pro koně. Byl rozdělen na sektory B1, B2, nedostavěný B3 a také 4 krematoria. Otto se dostal do jednoho z pobočných táborů u Osvětimi. Jednalo se o tábor Osvětim - Rajsko, kde se vězni zabývali zemědělstvím.

Rok 1945. Osvobozenecká armáda se blížila. Proto Němci začali likvidovat tábory. Přibývaly pochody smrti, v jednom byl i pan Seidler. Pět dní jel vlak, se 150 lidmi v jednom otevřeném vagonu (byl mráz -20° C) do Buchenwaldu. Tam byli od ledna do 10. dubna 1945, 10. dubna začal pochod smrti do Výmaru (trval 8 hodin), kde byli naloženi do uzavřených dobytčáků. Spojenecká letadla však roztříštila kotel lokomotivy, takže lidé museli pokračovat pěšky. Došli do Eisenbergu, tam bylo slyšet útočící tanky, proto se schovali ve stráni. Zde bylo několik pokusů o útěk, protože jejich ostraha už byla slabá. Noc měli strávit v hostinci, ale spojenecká vojska je předběhla - tudíž přišli do osvobozeného města. 14. - 18. 5. 1945 byli ubytováni v bývalých kasárnách v Erfurtu. Tam jim byly nošeny zásoby jídla.

Po válce se Otto vrátil do Mladé Boleslavi. Žil u známého, který mu zařídil rozpečetění jeho vlastního domu. Za války byl dům užíván komisařem Fritzem. Seidler musel následně dochodit 14 dní povinné školní docházky. Udělal přijímačky na průmyslovou školu, ale nakonec šel na Obchodní akademii. Ve svém domě žil ještě se starou paní a jednou rodinou, protože při bombardování Škodovky bylo poničeno mnoho bytů, a proto se využívala volná kapacita. Na OA nastoupil 1. 9. 1945 a studium ukončil maturitou, jako premiant třídy (rok 1949).(Průkaz studenta prvního ročníku na OA - přední strana)(Průkaz studenta čtvrtého ročníku na OA - přední strana)(Průkaz studenta čtvrtého ročníku na OA - zadní strana)(Foto - budova OA v době Ottova studia)(Statistika maturitních zkoušek - Otto prospěl s vyznamenáním)(Maturitní tablo 4. B - O. Seidler je v levé půlce, ve druhé řadě, čtvrtý zleva)

Zaměstnání našel v Oblastní textilní správě. Na vojně byl v Žatci (1951 - 1953). Poté nastoupil do Interieru Debř, kde pracoval jako účetní. Roku 1956 se oženil. V domě žil stále s cizími lidmi, ti odešli až v 60. letech.Foto - Otto Seilder dnes)


Pro účely webu zpracoval J. ŠtrosStředočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško

Zrnková káva, mletá káva - skutecná káva z Vietnamu