Obchodní akademie


Obor Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program a učební plány

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 (pdf, 1 038 kB)
ŠVP v tištěné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Forma studia:

denní (4 roky)

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny 2 třídy (60 žáků).


Profilující předměty:

 • cizí jazyky
 • ekonomika
 • účetnictví
 • informační technologie
 • písemná a elektronická komunikace
 • matematika

Ukončování studia - maturitní zkouška

Společná část:
 • 2 povinné předměty (český jazyk a cizí jazyk nebo matematika) v jedné úrovni obtížnosti
 • 2 nepovinné předměty
Profilová část:
 • ekonomika
 • účetnictví
 • praktická zkouška z odborných předmětů
Pozn.: bude v souladu s modelem státní maturitní zkoušky.

Profil absolventa

Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech.

Škola vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon činností ve státních a soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj.

Škola připravuje též žáky pro studium na vyšších i vysokých školách.


Uplatnění absolventů

 • peněžnictví a bankovnictví
 • asistentsko-sekretářská činnost
 • tuzemský a mezinárodní obchod
 • cestovní ruch
 • obecně podnikatelská činnost
 • služby
 • státní a veřejná správa
Tabulka uplatnění absolventů
VŠ - ekonomické zaměření 32 %
VŠ - jiné zaměření 30 %
Jiná forma studia 5 %
VOŠ 13 %
Praxe 20 %

Charakteristika školy a její vybavení

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je státní škola s právní subjektivitou.

Škola má celkem 30 dobře vybavených učeben, z toho 18 odborných, zejména pro výuku informačních technologií, písemné a elektronické komunikace, ekonomických předmětů a cizích jazyků. Součástí školy je i Státní jazyková škola, kde studenti mohou studovat angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu, francouzštinu a ruštinu. Studentům je poskytována při studiu na jazykové škole studentská sleva. Dvakrát ročně lze skládat státní jazykové zkoušky.

Škola nemá vlastní ubytovací a stravovací zařízení. Stravování a ubytování je studentům nabízeno ve spolupráci s ostatními středními školami v Mladé Boleslavi.

Nabídka ubytovacích služeb Domova mládeže při Střední zdravotnické škole Mladá Boleslav.

Nadstandard školy

 • bezbariérový přístup a pohyb po škole
 • výměnné zahraniční pobyty
 • možnost využívat internetu i po vyučování
 • činnost informačního centra
 • odborné učebny vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory
 • činnost fiktivních firem na škole
 • služby psychologa a právníka
 • možnost využívat fitness
Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

2018 - říjen
2018 - listopad
2019 - únor
2019 - duben

 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško