Vyšší odborná škola


Finanční řízení - dálkové vzdělávání

Obor vzdělávání: 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání
Vzdělávací program: 63-41-N/16 Finanční řízení

Forma vzdělávání:

dálková (čtyřleté)

Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností než jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti odborných předmětů, určujících jejich specializaci, tak v oblasti všeobecného vzdělání.
Profilujícími předměty oboru finanční řízení jsou účetnictví, ekonomie, finanční řízení, cizí jazyk (anglický nebo německý), právo, psychologie a sociologie.

Uplatnění absolventů

Vedoucí a odborní referenti - specialisté útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky, personálních útvarů, obchodní zástupci, berní a daňoví poradci, pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení.

Učební plány

nově akreditovaný program platný od šk. roku 2016/2017:
1. - 4. ročník (doc, 40 kB)

Informace o odborné praxi.


Systém vzdělávání

Vzdělávání je organizováno způsobem podobným vysokoškolskému (zimní a letní období) a hodnoceno pomocí zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek.
Výuka probíhá formou konzultací (cca 6 hodin týdně, přibližně 200 hodin za školní rok). Konzultace probíhají vždy ve středu od 14:15 do 19:15 h. Navíc jednou až čtyřikrát za období se koná tzv. soustředění. Soustředění se konají zpravidla ve čtvrtek od 14:15 do 19:15 h a jejich termíny se uvádějí na začátku příslušného období.

Zakončení vzdělávání

Vzdělávání je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je souborná zkouška, obsahující teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a obhajobu absolventské práce.
Absolvent VOŠE získá titul "diplomovaný specialista", zkratka "DiS." se uvádí za jménem.

Školné

Školné činí celkem Kč 3 000,-- a hradí se ve dvou splátkách.
První splátku Kč 1 500,- je nutno zaplatit nejpozději do 15. října (platí pro studenty 2. ročníku a vyšší; nově přijatí studenti hradí částku do 15 dnů po obdržení rozhodnutí), druhou splátku Kč 1 500,- nejpozději do 15. února.
Školné můžete hradit na účet č. 19-5780530207/0100, specifický symbol "3", poznámka "PŘÍJMENÍ a TŘÍDA" (např. Nováková 1.VD), resp. hotově u hospodářky školy (1. patro, chodba A, dveře č. 20) v uvedené pracovní době:
Po 7:30 - 15:00  
Út 7:30 - 14:00  
St 7:30 - 16:00  
Čt 7:30 - 13:00  
7:30 - 11:00  

Při platbě (hotovostní i bezhotovostní) uveďte vždy své jméno, formu studia a ročník, který navštěvujete (budete navštěvovat).


Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško

Zrnková káva, mletá káva - skutecná káva z Vietnamu