Vyšší odborná škola


Podmínky přijetí na VOŠE a přihláška

Podmínky přijetí na VOŠE

Kritéria pro přijímání uchazečů do DENNÍ formy vzdělávání 1. ročníku VOŠE pro školní rok 2018/2019 - 1. kolo

První ročník dálkové formy studia se pro školní rok 2018/2019 neotevírá.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 proběhne bez přijímacích zkoušek.
Ke studiu se přijímají uchazeči, kteří získali (nebo v probíhajícím školním roce získají) střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč o studium do stanoveného termínu dodá:

 1. Přihlášku
 2. Přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole
  Příhláška bude obsahovat:

  • formu vzdělávání - denní nebo dálková
  • známky z posledních dvou let studia (přijetí na základě 2. polotetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku)
  Nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 3. Kopie vysvědčení
 4. NOTÁŘSKY OVĚŘENÉ kopie vysvědčení z posledních dvou let studia na střední škole. Maturanti v probíhajícím školním roce dodávají výpis vysvědčení z 1. pol. 4. ročníku. V případě, že uchazeč již maturoval, dodá i kopii maturitního vysvědčení.

 5. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení 200,- Kč
 6. Dokladem se rozumí kopie výpisu z účtu, pokladního dokladu (vydává hospodářka při platbě v hotovosti), ústřižek složenky.
  Poplatek za přijací řízení hraďte na účet č. 19-5780530207/0100, specifický symbol "3", poznámka "PŘÍJMENÍ a VOŠ" (např. Nováková VOŠ), nebo hotově u hospodářky školy (1. patro, chodba A, dveře č. 20) v níže uvedené pracovní době:
  Po 7:30 - 15:00  
  Út 7:30 - 14:00  
  St 7:30 - 16:00  
  Čt 7:30 - 13:00  
  7:30 - 11:00  

POKUD JEDEN Z TĚCHTO BODŮ NEBUDE SPLNĚN, BUDE VÁM PŘIHLÁŠKA VRÁCENA.

Termíny podání přihlášek

Přihlášky se podávají:
I. kolo do 31. května 2017 (přijímací řízení: 16. června 2017)
II. kolo do 11. srpna 2017 (přijímací řízení: 21. srpna 2017)

Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

2018 - říjen
2018 - listopad
2019 - únor
2019 - duben

 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško