Vyšší odborná škola


Absolutorium

Termíny absolutoria


Náhradní a opravný termín absolutoria proběhne 6. 9. 2018 od 8:00 h.
Všichni studenti přihlášení na tento termín se dostaví v den konání absolutoria v 7:30 h.

Přihlášky k absolutoriu je možné podat nejdléle do 31. 8. 2018.

Odevzdání vázaného výtisku absolventské práce a ostatních dokumentů do 31. 8. 2018 na studijním oddělení VOŠE nebo u zástupce pro VOŠE.

Harmonogram absolutoria bude od 1. 9. 2018 k nahlédnutí na studijním oddělení VOŠE nebo u zástupce pro VOŠE.

Komise pro náhradní a opravný termín absolutoriaVýňatek z klasifikačního a zkušebního řádu VOŠE

Přihláška k absolutoriu (formulář) (doc)


Otázky k absolutoriu

Odborné předměty - okruhy otázek k absolutoriu 2017/2018

Anglický jazyk - okruhy otázek k absolutoriu 2017/2018

Německý jazyk - okruhy otázek k absolutoriu 2017/2018


Absolventská práce (AP)

Témata AP ve šk. roce 2018/2019 pro studijní skupiny 3.VF a 4.VD (pdf)

Volba tématu absolventské práce (formulář) (doc)

Pokyny pro zpracování AP (pdf)


Pokyny pro hodnocení AP vedoucím a oponentem (pdf)

Posudek vedoucího absolventské práce (formulář) (doc)

Pokyny pro obhajobu absolventské práce (pdf)

Poznámka:
Pokud se vám neotevře dokument v MS Word, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a vyberte Uložit cíl jako ...
Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško

Zrnková káva, mletá káva - skutecná káva z Vietnamu