VOŠE - Zkoušky


Informace pro zkouškové období

Zimní období končí 31. ledna, letní období 31. srpna.

Podmínkou pro konání zkoušky je předchozí získání zápočtu z daného předmětu.

Při nesložení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu v řádném termínu má student právo dvakrát konat opravný zápočet (o druhý opravný termín není třeba žádat).

V případě nesložení zkoušky v řádném termínu má student právo konat zkoušku opravnou. Pokud nesloží ani opravnou zkoušku, žádá o povolení druhé opravné zkoušky.

Pokud student splní do konce zimního období všechny předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky (povinnosti), nechá se neprodleně na studijním oddělení řádně zapsat do dalšího období.
Pokud student nesplní všechny povinnosti do konce zimního období, může požádat o přeložení nejvýše dvou povinností do letního období (např. dva zápočty, zápočet a zkouška nebo dvě zkoušky). Do dalšího období je pak zapsán podmíněně.
Pokud student nesplní do konce zimního období více než dvě povinnosti, může pokračovat ve studiu i v období letním, nemůže však postoupit do vyššího ročníku.

Pro opravné zkoušky je vyhrazen zpravidla poslední týden měsíce ledna. Prodloužení zkouškového období o 1 až 4 týdny je povolováno jen ve velmi odůvodněných případech (např. zdravotní problémy doložené dokladem o pracovní neschopnosti).

Zápisové listy ke zkouškám jsou k dispozici v místnosti č. 55 (informační centrum). Student se může bez udání důvodu odhlásit ze zkoušky nejdéle dva pracovní dny před konáním zkoušky.

Aktualizováno 31. 08. 2018Středočeský kraj
Vstup do systému
 OA a VOŠE na facebooku
 

2018 - říjen
2018 - listopad
2019 - únor
2019 - duben

 

Europass - cizojazyčné dodatky k osvědčení o absolvovaném vzdělávacím programu
 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně
 

Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

EU peníze středním školám - Zkvalitnění výuky na Obchodní akademii

Zvýšení jazykových kompetencí na Obchodní akademii

Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019


Nabídky zaměstnavatelů
 

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1
 
Info 2
 
Kontaktní místo
 

ICT plán 2018/2019
 
Starší aktuality jsou zde

WebMaster - mesko@oamb.cz |&| WebEditor - horacek@oamb.cz. Developed by Martin Meško