Termíny a výsledky

Termíny a výsledky státních jazykových zkoušek

Vypsané termíny SJZ v roce 2023

Písemná část

Anglický jazyk základní 12. 5. 2023, 13:30 h

Ústní část

Anglický jazyk základní 12. – 14. 6. 2023

Zkouška proběhne v místnosti č. 34 (1. patro).