Termíny a výsledky

Termíny a výsledky státních jazykových zkoušek

Vypsané termíny SJZ v roce 2024

Písemná část

Anglický jazyk základní 17. 5. 2024, 13:30 h

 

Ústní část

Anglický jazyk základní červen 2024 (bude upř.)