Cena Pavla Gellnera

Společenský život na OA a VOŠE Mladá Boleslav je obohacen novou událostí – ve školním roce 2006/2007 započalo udělování výroční ceny pro studenty školy. Cena nese jméno Pavla Gellnera, příslušníka starobylé mladoboleslavské rodiny a staršího bratra slavného básníka. Na rozdíl od anarchistického Františka byl Pavel Gellner konstruktivní typ: byl to totiž on, kdo v roce 1912 inicioval v gremiu mladoboleslavských obchodníků založení veřejné obchodní školy, tedy instituce, jejíž přímou pokračovatelkou a dědičkou je dnešní Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická.