Mgr. Jan Pšenička

  • 4.3.1978 v Děčíně
  • studium na gymnáziu v Děčíně (1992 - 1996)
  • studium na PedF UK v Praze - historie a základy společenských věd (1996 - 2002), v současnosti uchazeč o rigorózum tamtéž
  • civilní služba (2002 - 2003, bohužel těsně před zrušením povinné základní vojenské služby)
  • učitel na ZŠ v Děčíně (D, Ov a několik dalších vyučovacích předmětů, 2004 - 2005)
  • zaměstnanec Iniciativy pro Děčínský zámek (průvodcovská a informační služba) na zámku v Jílovém (červenec - srpen 2005 a 2006)
  • učitel na OA v Mladé Boleslavi (D, On, sem., od 2005)
  • znalosti jazyků - angličtina (aktivně i pasivně), francouzština (pasivně a půjde-li to s mými znalostmi dále jako doposud, tak brzy ani to ne!), latina (osvojená kdysi v rámci VŠ studia, nyní již pouze "pozůstatky" znalostí)
  • záliby - příroda, turistika (návštěvy památek), stará hudba, četba, psaní, sport (pokouším se hrát tenis)

Materiály pro výuku

Dějepisný seminář - 3. ročník EL

Pokyny k organizaci semináře

Dějepisný seminář - 4. ročník EL

Maturitní okruhy otázek z dějepisu
Tematický plán
Pokyny k organizaci semináře
Seznam diskusních otázek k jednotlivým tématům
Odsun Němců
Tušť - příběh - doplňující text k metodickým poznámkám
Tušť - přílohy
Politické procesy 50. let
Proces Buchal a spol. - přílohy ke studentským skriptům

Společenskovědní seminář - 3. ročník EL

Tematický plán
Ukázka maturitních otázek ze základů společenských věd
Anthony Giddens - Unikající svět (doc, 1 294 kb), PDF (pdf, 1 028 kb)
Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv (pdf, 308 kb)

Společenskovědní seminář - 4. ročník EL

Tematický plán
Maturitní okruhy otázek ze společenských věd pro školní rok 2010/2011 (doc, 86 kb)

Globalizace, globální problémy a gender (doc, 114 kb)

Filosofická čítanka 1 - Předsokratikové
Dokument MS Word (doc, 2 400 kb)
Acrobat Reader (pdf, 2 400 kb)

Filosofická čítanka 2 - Platón
Dokument MS Word (doc, 1 680 kb)
Acrobat Reader (pdf, 1 600 kb)

Filosofická gymnastika 3
Dokument MS Word (doc, 900 kb)
Acrobat Reader (pdf, 710 kb)

Filosofická gymnastika 2
Dokument MS Word (doc, 1 305 kb)
Acrobat Reader (pdf, 1 041 kb)

Filosofická gymnastika
Dokument MS Word (doc, 2 797 kb)
Acrobat Reader (pdf, 2 058 kb)

E. Fromm - Umění milovat (ukázka č. 1)
Dokument MS Word (doc, 2 045 kb)
Dokument Acrobat Reader (pdf, 1 004 kb)
Stránky: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62