Zahraniční spolupráce

Škola se již dlouhodobě účastní projektu Erasmus+, který je v České republice organizován Domem zahraniční spolupráce – národní agenturou pro projekty Erasmus+. Hlavním smyslem tohoto projektu je zprostředkovat studentům výměnný pobyt v zahraničí a dlouhodobě vzájemně spolupracovat na daném projektu.

Pravidelně spolupracujeme  se školami ve Velké Británii, Německu, na Slovensku a ve Španělsku.

V letošním roce naše škola žádá o grant na projekt Partnerství škol (School Exchange Partnerships. V rámci tohoto projektu zúčastněné školy spolupracují na společném tématu, vyměňují si zkušenosti a organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni.