Aktuality

Přijímací řízení

Aktuální kritéria pro přijímací řízení na OA

Přihlášky v listinné podobě je možné osobně donést na sekretariát školy (1. patro, č. dveří 24) od 1. 2. do 20. 2. 2024 v úředních hodinách:
pondělí – čtvrtek             7:15 – 11:00, 12:00 – 14:45 h
pátek                               7:15 – 11:00, 12:00 – 13:15 h

 

Videoprezentace školy

 

Další informace o přijímacím řízení můžete čerpat na těchto webových stránkách:
prihlaskynastredni.cz
dipsy.cz
tau.cermat.cz
prijimacky.cermat.cz

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

Ve středu 21. 2. 2024 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Z naší školy byli nominováni Kristýna Kyselová (3.A) a Jakub Vobořil (1.E). Kristýna svou perfektní angličtinou suverénně převálcovala i účastníky z gymnázií a z prvního místa postupuje do kola krajského. Jakub se tento rok teprve rozkoukával, ale i tak dosáhl skvělého 3. místa, takže se těšíme, jak na tom bude v příštích ročnících! Oběma gratulujeme!

Mgr. Vladimíra Kasalová

Úspěšné školní kolo v recitační soutěži

Ve čtvrtek 22. února 2024 se v naší škole konala soutěž v recitaci, která měla velmi dobrou úroveň, což dokazuje, že současní studenti mají stále o poezii zájem. Dokonce někteří z nich se prezentovali svou vlastní tvorbou.

Do okresního kola, které proběhne na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře, postupují Denisa Kohutová, Michal Srneček a Laura Richtrová.

Děkujeme všem studentům za účast v soutěži a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Mgr. Věra Novotná, Mgr. Marcela Šlapáková, PhDr. Jana Šťastná j. h.

Přednáška diplomatky z MZV ČR

Dne 16. 2. se třídy 3.A a 3.C zúčastnily na naší škole přednášky JUDr. Ing. Jitky Brodské, ředitelky Odboru administrativy a zpracování informací a zástupkyně vrchní ředitelky Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Obsahem přednášky bylo představení diplomacie, život diplomatů v ČR i zahraničí, diplomatické vztahy a konkrétní zkušenosti diplomatky. Paní ředitelka má bohaté pracovní zkušenosti, na MZV pracuje od roku 2001 a prošla mnoha pracovními pozicemi, obohatila proto přednášku o řadu osobních zkušeností. Seznámili jsme se s činnostmi a úkoly MZV, s fungováním českých zastupitelských úřadů ve světě, ale i s tím, jak je možné stát se diplomatem 😊.

Všichni studenti obdrželi informační materiály, diplomatický slovníček a měli možnost vyplnit diplomatický kvíz. Na závěr JUDr. Brodská vylosovala z odevzdaných kvízů jeden, jehož autorka získala drobnou výhru a pozvánku do Černínského paláce, v němž je od roku 1934 sídlo MZV, včetně možnosti setkat se osobně s panem ministrem Janem Lipavským.

Zároveň nám byla nabídnuta možnost navštívit Černínský palác, kde by nás touto barokní budovou provedl průvodce a měli bychom možnost vidět mj. byt Jana Masaryka i zahrady paláce. Této možnosti určitě využijeme a na návštěvu se už moc těšíme.

JUDr. Lenka Kolocová

Školní kolo konverzační soutěže v NJ

V pondělí 5. února se v naší škole konala konverzační soutěž z německého jazyka. Děkujeme všem studentům, kteří se zúčastnili.

Úroveň znalostí nás mile potěšila, stejně tak jako zájem o německý jazyk. 😊

První místo obsadila Eva Červová (3.A), na druhém místě se umístila Petra Vaňková (1.B) a dvě třetí místa získali Markéta Kahulová (3.B) a Štěpán Kulich (1.A).

Všem výhercům moc gratulujeme a přejeme další úspěchy při studiu němčiny.

Mgr. Marcela Šlapáková, Mgr. Jolana Žitná

 

Celostátní soutěž v účetnictví Má dáti Dal

V pondělí 29. ledna t. r. se pět žáků naší školy zúčastnilo semifinále celostátní soutěže Má dáti Dal. Tereza Vodičková, Klára Vodičková, Ondřej Urban, Josef Hruška a Matěj Zaplatílek reprezentovali naši školu velmi dobře – dosáhli úspěšnosti 87 – 93 %. Soutěže se zúčastnilo 380 žáků z celé ČR. Do celostátního finále, které se bude konat ve Znojmě, postoupili Tereza Vodičková (4.C) a Matěj Zaplatílek (4.A).

Ing. Regina Černíková

Mediální olympiáda

Svět je zaplaven informacemi, které se na nás valí ze všech stran. Je nesmírně důležité umět se v nich vyznat a kriticky vyhodnocovat jejich obsah. To je cílem mediální gramotnosti. V minulém týdnu organizovala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla, MŠMT, NÚKIB, ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, europoslance Luďka Niedermayera a rektora Ostravské univerzity Petra Kopeckého, mediální olympiádu pro žáky středních škol. Studenti v tříčlenných týmech museli zpracovat test čtyřiceti poměrně náročných otázek týkajících se tématu fake news, konspiračních teorií, manipulací apod. Soutěže se celkem zúčastnilo přes 600 týmů z celé České republiky, ze Středočeského kraje jich bylo 65. Z každého kraje byl vybrán do finále tým, který získal v tom daném kraji nejvíce bodů. Za naši školu jsme sestavili tři týmy a soutěže se zúčastnili tito studenti – Filip Veselý, Maxim Maděra, Anna Kyselová – 2. místo; Tomáš Vorel, Marek Witczak, Kristýna Kyselová – 3. místo; Martin Kříž, Lucie Šafárová, Tomáš Kohout – 11. místo. Ačkoli by jejich bodové hodnocení v některých krajích stačilo na vítězství, konkurence v našem kraji byla velká a pravidla byla bohužel neúprosná, takže nám finále uteklo o tři body. I tak předvedli naši studenti skvělý výkon a důstojně reprezentovali naši školu. Gratuluji k tomuto výkonu a děkuji!
Ing. Denisa Legnerová Jandová

Exkurze ve firmě ABRASIV, a. s.

Žáci 4. ročníků OA a EL využili možnosti seznámit se s vedením účetnictví ve firmě Abrasiv, a. s., kde jim ředitelka Ing. Hlavatá velmi fundovaně prezentovala jednotlivé účetní agendy a účetní závěrku.  Naše škola tak navázala na mnohaletou tradici a vedení firmy patří náš dík.

Ing. Černíková