Aktuality

Okresní a krajské kolo recitační soutěže

Velkého úspěchu dosáhla studentka 4.C Lucie Schönová v recitační soutěži. Po vítězství ve školním kole zvítězila i v kole okresním, které pořádalo mladoboleslavské gymnázium, a postoupila do kola krajského konaného 18. 3. 2023 v Kutné Hoře. Zde za svůj výkon obdržela čestné uznání.

Blahopřejeme.

Mgr. Dana Musilová

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

Ve středu 15. 3. 2023 se dva studenti naší školy zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, kam postoupili z kola školního. Ve velké konkurenci obstáli a obsadili krásná přední místa – Kristýna Kyselová (2.A) zvítězila absolutně (tedy i v porovnání s gymnázii) a postupuje tak do krajského kola, Josef Hruška obsadil druhé místo.

Oběma moc gratulujeme!

Mgr. Vladimíra Kasalová

Den pro školu

Odpočiň si od svého učitele aneb Den pro školu. V rámci projektu České spořitelny jsme si do hodiny zeměpisu ve třídách 2.A a 2.D pozvali paní Veroniku Kupkovou, která při svých cestách zavítala do Myanmaru. Při této příležitosti jsme mohli vyzkoušet prášek z tanaky, tradiční myanmarský oděv, osahat si tamní měnu i zamyslet se nad hodnotou svobody a míru. Myslím, že to bylo příjemné osvěžení.

Mgr. Eva Pražáková

 

Přijímací řízení

Ukázky přijímacích testů z matematiky a českého jazyka dne 14. 2. 2023 (14:15 – 15:15 matematika, 15:30 – 16:30 český jazyk). V případě zájmu je třeba se přihlásit do 9. 2. 2023 e-mailem na adrese info@oamb.cz nebo telefonicky na č. 326 718 060.

 

Přihlášky lze podat (do 1. 3. 2023)

  • osobně na sekretariátu školy (1. patro, č. 24)

pondělí až čtvrtek                                            8:00 – 11:00 h; 12:00 – 15:30 h
pátek                                                                8:00 – 11:00 h; 12:00 – 13:00 h
v době jarních prázdnin 27. 2. – 1. 3. 2023     8:00 – 11:00 h; 12:00 – 14:00 h

    • poštou (nejlépe doporučeně)
    • datovou schránkou

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Charakteristika školy

Charakteritika oboru OA

Charakteristika oboru EL

Prezentace školy

Konverzační soutěž v AJ

Ve druhém únorovém týdnu se na naší škole konala tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Těší nás, že se setkala s velkou odezvou studentů. Úroveň znalostí a dovedností byla jako obvykle velmi vysoká. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům – Kristýně Kyselové (2.A), která se již podruhé umístila na prvním místě, na druhém místě byl Josef Hruška (3.A) a na třetím Kateřina Čubanová (1.B).

Our school’s yearly English competition was held this month on Thursday the 16th. This year the interest shown in the competition was very high, and a large number of students participated in the event. The level of English this year was, once again, on a very high level with only 10 finalists reaching the final round. Congratulations to the students who were awarded the first, second, and third places: Kristýna Kyselová, Josef Hruška, and Kateřina Čubanová, respectively. The English teachers wish to thank you all for participating in the event, and we look forward to seeing you again in next year’s event. 

Iveta Francová, Rory Brierley