Přijímací řízení 2021

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

vzhledem k epidemiologické situaci pravěpodobně nebude možné organizovat prezenční DOD a ukázky přijímacích testů.

Pro přípravu na přijímací zkoušky je možné využít ilustrační testy, které budou Cermatem zpřístupněny veřejnosti 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.

Nabízíme možnost telefonických konzultací:

Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy               Po  12:00 – 13:00 h      326 718 050

Ing. Eva Sýkorová, zástupkyně ředitelky       Po   9:00 – 10:00 h       326 718 051

Sandra Ernestová, Dis., sekretářka školy      Po – Pá   8:00 – 10:30 h, 12:00 – 13:00 h
326 718 060

Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy

 

Přihlášky je možné odevzdat do 1. 3. 2021 osobně na sekretariátu školy v 1. patře (Po – Pá  od 7:30 h do 11:00 h a od 12:00 h do 13:30 h, v pondělí do 16:00 h) nebo zaslat poštou.

Prezentace školy

Obchodní akademie ve fotografiích

Charakteristika školy

Kritéria

SJZ 8. 1. 2021

Písemná část státní jazykové zkoušky z anglického jazyka proběhla 8. 1. 2021. Výsledky písemné části SZJ jsou zveřejněné v sekci Jazyková škola.

Ústní část se bude konat 26. 1. 2021, místnost č. 27 (1.patro). Harmonogram zkoušení je zveřejněn v sekci Jazyková škola.

Dr. Ivo Horáček