Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program a učební plány

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 (3. – 4. roč.)

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 (od 1. 9. 2022; 1. – 2. roč.)

ŠVP v tištěné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Forma studia:

denní (4 roky)

Profilové předměty:

 • cizí jazyky
 • ekonomika
 • účetnictví
 • informační technologie
 • písemná a elektronická komunikace
 • matematika

Ukončování studia – maturitní zkouška

 • viz menu Maturita

 

Profil absolventa

Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech.

Škola vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon činností ve státních a soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj.

Škola připravuje též žáky pro studium na vyšších i vysokých školách.

Uplatnění absolventů

 • peněžnictví a bankovnictví
 • asistentsko-sekretářská činnost
 • tuzemský a mezinárodní obchod
 • cestovní ruch
 • obecně podnikatelská činnost
 • služby
 • státní a veřejná správa

Charakteristika školy a její vybavení

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je státní škola s právní subjektivitou.

Škola má celkem 27 dobře vybavených učeben, z toho 18 odborných, zejména pro výuku informačních technologií, písemné a elektronické komunikace, ekonomických předmětů a cizích jazyků. Součástí školy je i Státní jazyková škola, kde studenti mohou studovat angličtinu a němčinu. Žákům je poskytována při vzdělávání na jazykové škole studentská sleva. Na škole je možné skládat státní jazykové zkoušky.

Škola nemá vlastní ubytovací a stravovací zařízení. Stravování a ubytování je žákům nabízeno ve spolupráci s ostatními středními školami v Mladé Boleslavi.

Nadstandard školy

 • bezbariérový přístup a pohyb po škole
 • wifi dostupná v celé budově školy
 • odborné učebny vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory
 • služby školního psychologa
 • možnost využívat fitness