Maturita

Maturita 2023/2024

Aktuální informace na stránkách www.maturita.cermat.cz

Obor obchodní akademie

Maturitní zkouška bude probíhat v souladu s platnou legislativou.

Maturita 2023/2024 – OA (obecné informace)
Maturita 2023/2024 – OA (harmonogram)

Společná část

2 povinné předměty

  • Český jazyk – didaktický test
  • Cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

max. 2 nepovinné předměty

Profilová část

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky z ekonomiky a účetnictví, skládají praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů formou písemné práce v rozsahu 5ti hodin (šedesátiminutových), též písemnou práci a ústní zkoušku z českého a cizího jazyka.

V rámci profilové části maturitní zkoušky mohou žáci konat max. 2 nepovinné zkoušky z:

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části školní rok 2023/2024 – obor Obchodní akademie

aktualizováno 27. 9. 2023


Obor ekonomické lyceum

Maturitní zkouška bude probíhat v souladu s platnou legislativou.

Maturita 2023/2024 – EL (obecné informace)
Maturita 2023/2024 – EL (harmonogram)

Společná část

2 povinné předměty

  • Český jazyk – didaktický test
  • Cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

max. 2 nepovinné předměty

Profilová část

Ústní zkouška z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy:

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci ekonomického zaměření konat ústní maturitní zkoušku z ekonomiky, ústní zkoušku z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy; žáci též konají praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů v rozsahu 4 hodin (šedesátiminutových), též písemnou práci a ústní zkoušku z českého a cizího jazyka.

V rámci profilové části maturitní zkoušky mohou žáci konat nepovinnou zkoušku z informačních a komunikačních technologií, matematiky a cizího jazyka, a to za předpokladu, že předmět nezvolili v rámci volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky. (max. 2 zkoušky)

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části školní rok 2023/2024 – obor Ekonomické lyceum

aktualizováno 27. 9. 2023