Odborná praxe

Informace k odborné praxi studentů VOŠE

Informace o dlouhodobé odborné praxi (3.VF)

Podle učebního plánu konají studenti 3. ročníku denní formy v letním období čtrnáctitýdenní dlouhodobou odbornou praxi. Studenti do data uvedeném v harmonogramu odevzdají vyplněnou dohodu o zajištění dlouhodobé odborné praxe k orazítkování a podpisu na studijní oddělení.

Dohoda o zajištění dlouhodobé odborné praxe studentů Vyšší odborné školy ekonomické – 3.VF (doc, 28 kB)

Zpráva z dlouhodobé odborné praxe (3.VF) (doc, 34 kB)

Hodnocení dlouhodobé odborné praxe (3.VF) (doc, 332 kB)

Zprávu z praxe a hodnocení je třeba odevzdat na posledním setkání před absolutoriem.