Nabídka ubytovacích služeb

Nabídka ubytovacích služeb

Domov mládeže při Střední zdravotnické škole Mladá Boleslav,
Boženy Němcové 482, Mladá Boleslav

Domov mládeže při SZŠ má kapacitu 45 lůžek.

Žákyně jsou ubytovány ve 2-4 lůžkových pokojích. Mají zde k dispozici vybavenou kuchyňku, klubovnu, počítače s připojením na internet, posilovnu, tělocvičnu, školní hřiště. Součástí DM je i školní jídelna, stravování zde probíhá formou plné verze.

Pro žákyně jsou zde vytvořeny optimální podmínky pro přípravu na vyučování, sebevzdělávání. Zaměřujeme se i na uspokojování zájmů žákyň, podporujeme jejich zájmové aktivity, snažíme se o plnohodnotné využití jejich volného času.

V tomto školním roce je za ubytování na 2-lůžkovém pokojí měsíční poplatek 950,- Kč, na 3-lůžkovém pokoji 800,- Kč a na 4-lůžkovém pokoji činí poplatek 700,- Kč.

Celodenní stravovací jednotka je ve výši 75,- Kč.

Provoz DM – neděle od 17,00 hod. do pátku 16,00 hod.

Bližší informace na tel. č. 326/327209   denně od 13,00 hod.