Adaptační kurz žáků 1. ročníku

Ve dnech  9. 9. – 13. 9. 2019 se první ročníky zúčastnily adaptačního kurzu v Čížovkách u Drhlen. První turnus absolvovaly třídy 1.A s Mgr. Vlaďkou Kasalovou a 1.C s Mgr. Ivetou Francovou. Po  nich pak ve středu přijely třídy 1.B s Mgr. Ivou Kašovou a 1.D s Ing. Zdeňkem Prášilem. Celý adaptační kurz organizoval tým Školní poradenského pracoviště – Mgr. Ivan Sova, Mgr. Petra Valentová a Mgr. Blanka Pešánová.

Během tohoto kurzu se studenti měli možnost seznámit se svými spolužáky a učiteli nejen při společných hrách a aktivitách, ale i v rámci svého osobního volna nebo výletu na Kost.

Děkujeme všem účastníkům adaptačního kurzu za jejich vstřícný přístup a příjemnou atmosféru.

Mgr. Blanka Pešánová

Fotografie z adaptačního kurzu třídy 1.C

Fotografie dalších tříd: