Exkurze studentů 4. ročníku ve firmě ABRASIV, a. s.

Vedení účetnictví, účetní uzávěrka a závěrka byly předmětem odborné exkurze, které se 18. prosince t. r.  zúčastnili studenti 4. ročníků OA a EL ve firmě Abrasiv, a. s.

Ředitelka společnosti Ing. Petra Hlavatá umožnila studentům i letos, stejně jako v minulých letech, nahlédnout do účetnictví firmy. Na závěr si studenti se zájmem prohlédli jak administrativní část budovy, tak i sklad a expedici.

Děkujeme za vstřícný přístup a těšíme se na další spolupráci s firmou Abrasiv, a. s.

Ing. R. Černíková