Exkurze tříd 4.A a 4.B

Dne 2. 12. 2019 se společenskovědní skupiny tříd 4.A a 4.B zúčastnily exkurze v Poslanecké sněmovně ČR a poté jsme si měli možnost prohlédnout reprezentační prostory Pražského hradu.  Exkurze byla velmi zajímavá, studenti se seznámili s prostředím, kde pracují naši poslanci i prezident České republiky.

Mgr. Blanka Pešánová