Hodnocení žáků ve 2. pololetí

Informace o způsobu hodnocení žáka (klasifikace) pro 2.pol. šk. r. 2019/20

Dle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., ze dne 27. 4. 2020, hodnocení žáka vychází
a/ z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (do 10. 3. 2020)
b/ podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
c/ podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. r. 2019/20.

Ing. Renata Vícová, ředitelka školy