Obnovená výuka na JŠ

Pro pokyny k obnovené výuce od 11. 5. 2020 na jazykové škole klikněte zde.

Před prvním vstupem do budovy školy je posluchač povinen odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.