Charakteristika

Obecná charakteristika státních jazykových zkoušek

Státní jazyková zkouška

 • základní (odpovídá Evropskému jazykovému rámci úroveň B2)
 • všeobecná (odpovídá Evropskému jazykovému rámci úroveň C1)


Písemná část – základní i všeobecná

Termín: základní a všeobecná – květen (pátek, od 13:30)
Trvání zkoušky: 4 hodiny
Skladba:

 • porozumění čtenému textu (60 minut)
 • volné téma (90 minut)
 • poslech s porozuměním (30 minut)
 • gramatický test (60 minut)


Ústní část – základní

Termín: červen (bude upřesněno)
Trvání zkoušky: 20 minut
Skladba:

 • řešení jazykové situace (bez přípravy)
 • konverzační téma

ANGLIČTINA – základní – konverzační témata (doc, 26 kB)
NĚMČINA – základní – konverzační témata (doc, 26 kB)

Ústní část – všeobecná

Termín: červen (bude upřesněno)
Trvání zkoušky: 30 minut
Skladba:

 • řešení jazykové situace
 • konverzační téma
 • reálie či dějiny německy či anglicky mluvících zemí
 • literatura na základě četby

ANGLIČTINA – všeobecná – konverzační témata, reálie a literatura (doc, 76 kB)
NĚMČINA – všeobecná – konverzační témata, reálie a literatura (doc, 49 kB)