Termíny a výsledky

Termíny a výsledky státních jazykových zkoušek

Písemná část

Anglický jazyk základní 16. 10. 2020 od 13:30 h

Anglický jazyk všeobecná 23. 10. 2020 od 13:30 h

 

Ústní část

listopad 2020 – bude upřesněno