Třídnické hodiny pro 1. – 3. roč.

S ohledem na rozhodnutí MŠMT se přesouvají třídnické hodiny na 10. – 12. 6. 2020. Pro rozpis třídnických hodin klikněte zde.

Žáci při vstupu do budovy školy musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení musí být podepsáno zákonnými zástupci, případně zletilými žáky. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.

Účast na třídnických hodinách je dobrovolná.