Výsledky didaktických testů

Žákům 4. ročníku byl dne 8. 6. 2020 odeslán výpis výsledků DT na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.

Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy