Přijímací řízení do 1. ročníku

Výsledková listina přijímacího řízení – Obchodní akademie

Výsledková listina přijímacího řízení – Ekonomické lyceum

Informace pro rodiče a uchazeče

Přiloha č. 1 (čestné prohlášení zákonného zástupce)

Příloha č. 2 (čestné prohlášení uchazeče)

Příloha č. 3 (žádost)

Zápisové lístky lze odevzdat osobně na sekretariátu školy v pondělí – čtvrtek 7 – 16 h, pátek 7 – 12 h.

Oznamujeme, že dne 3. července 2020 jsme ukončili přijímací řízení pro obory ekonomické lyceum a obchodní akademie. Povolená kapacita obou oborů byla naplněna.